biathlon.pomorskie.pl


Idź do treści

REGULAMIN PP w BIATHLONIE LETNIM 2017

WYNIKI ZAWODY > 2017

REGULAMIN PUCHARU POMORZA
W BIATHLONIE LETNIM W 2017 ROKU

I. Cel:

 

1.

Celem Pucharu Pomorza w Biathlonie Letnim (zwanego dalej PPom) jest:

   

a.

wyłonienie najlepszego zawodnika w danej kategorii wiekowej w sezonie,

   

b.

uatrakcyjnienie zawodów w biathlonie letnim,

   

c.

promocja zawodów w biathlonie letnim w różnych środowiskach.

II. Organizator:

 

1.

Organizatorem PPom jest Pomorski Okręgowy Związek Biathlonu (zwany dalej POZB).

 

2.

W ramach PPom rozgrywany jest Indywidualny Puchar Pomorza (zwany dalej IPPom) oraz Drużynowy Puchar Pomorza (zwany dalej DPPom).

 

3.

Poszczególne zawody PPom organizuje POZB we współpracy z jednostkami organizacyjnymi wytypowanymi przez Zarząd POZB.

 

4.

Wszelkie informacje dotyczące PPom znajdują się na stronie www.biathlon.pomorskie.pl

III. Uczestnictwo:

 

1.

Prawo uczestnictwa w PPom mają wszyscy zainteresowani bez względu na licencję sportową, wiek i stopień zaawansowania sportowego.

 

2.

Zawodnicy niepełnoletni uczestniczą w zawodach PPom tylko po przedstawieniu pisemnej zgody opiekunów prawnych na start w zawodach.

 

3.

Za prawidłowość danych, zgłoszonych zawodników w przypadku zawodników zrzeszonych w klubach odpowiada klub, a w przypadku zawodników indywidualnych osoba ich zgłaszająca.

IV. Konkurencje:

 

1.

Zawody PPom rozgrywane są w następujących konkurencjach:

   

a.

bieg sprinterski (BS)

   

b.

bieg indywidualny (BI)

V. Terminy

 

1.

PPom rozgrywany jest na następujących zawodach podczas czterech rund:

Runda

Zawody

Termin

Dystans

Ranga

Organizator

Miejsce

I

1

8 kwietnia (sobota)

BI

 

POZB

Gdynia

II

2

6 maja (sobota)

BS

 

POZB

Gdańsk

III

3

19 maja (piątak)

BS

MWP, WMM

POZB

Gdynia

4

20 maja (sobota)

BS

MWP, WMM

IV

5

9 września (sobota)

BI

 

POZB

Gdańsk

V

6

28 października (sobota)

BS

 

POZB

Gdynia

 

2.

Dokładne terminy i miejsca rozgrywania zawodów zatwierdzane są przez Zarząd POZB i zamieszczane są w Wojewódzkim Kalendarzu Biathlonu.

 

3.

Podczas zawodów PPom rozegrane zostaną Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Biathlonie Letnim (MWP) na poszczególnych dystansach.

 

4.

Podczas zawodów PPom rozegrane zostaną Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biathlonie Letnim (WMM) w kategorii Młodzików (połączone kategorie Młodzicy młodsi i Młodzicy).

VI. Kategorie wiekowe:

 

1.

Zawody PPom rozgrywane są w następujących kategoriach wiekowych z podziałem na płeć
(K-kobiety, M –mężczyźni):

Grupa wiekowa

Kategorie

Wiek zawodnika (rocznikowo)

Rodzaj broni

Żacy młodsi

KZm, MZm

2007 i młodsi

laser

Żacy

KZ, MZ

2005, 2006

laser

Młodzicy młodsi

KMm, MMm

2003, 2004

śrut

Młodzicy

KM, MM

2001, 2002

śrut

Junioży młodsi

KJM, MJM

1999, 2000

śrut

Junioży

KJ, MJ

1996, 1997, 1998

śrut

Seniorzy

KS, MS

1995 i starsi

śrut

 

2.

Dodatkowo na każdych zawodach PPom rozgrywana jest kategoria otwarta z podziałem na płeć, na najkrótszej trasie biegowej.

VII. Punktacja i zasady klasyfikacji IPPom:

 

1.

Do punktacji IPPom zaliczane są zawody wytypowane przez POZB we wszystkich kategoriach wiekowych.

 

2.

Punktacja IPPom we wszystkich kategoriach wiekowych jest jednolita.

 

3.

Ilość punktów zdobytych przez zawodnika w danych zawodach IPPom wynika z zajętego przez niego miejsca i wynosi odpowiednio:

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8 - 33

34

35 i dalsze

Punkty

40

37

35

33

31

30

29

28 - 3

2

1

 

4.

W zawodach IPPom punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli zawody i zostali sklasyfikowani w wynikach końcowych zawodów.

 

5.

W danej kategorii do klasyfikacji generalnej IPPom, sumowane są punkty zdobyte w 4 najwyżej punktowanych przez danego zawodnika zawodach IPPom.

 

6.

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej IPPom o wyższym miejscu danego zawodnika decyduje kolejno:

   

a.

większa ilość zwycięstw danego zawodnika w poszczególnych zawodach PPom,

   

b.

większa ilość miejsc drugich i kolejnych w poszczególnych zawodach PPom.

   

c.

wyższe miejsce zajęte podczas ostatnich zawodów PPom w roku lub kolejno wcześniejszych zawodach licząc od ostatnich zawodów PPom w roku.

VIII. Punktacja i zasady klasyfikacji DPPom:

 

1.

DPPom rozgrywany jest w dwóch w formach:

   

a.

klubowej, klasyfikowane są licencjonowane kluby zrzeszone w POZB i/lub PZB,

   

b.

szkolnej, klasyfikowane są razem wszystkie szkoły i uczelnie z terenu całej Polski.

 

2.

Klasyfikacja generalna DPPom obejmuje następujące kategorie wiekowe: żacy młodsi, żacy, młodzicy młodsi, młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy.

 

3.

Do klasyfikacji generalnej DPPom, sumowane są wyniki 8 najwyżej punktowanych zawodników klasyfikacji generalnej IPPom, w kategoriach podanych w punkcie 2.

 

4.

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej DPPom o wyższym miejscu danego klubu/szkoły decyduje kolejno:

   

a.

większa ilość zwycięstw zawodników danego klubu/szkoły w Klasyfikacjach generalnych IPPom,

   

b.

większa ilość zdobytych punktów danego klubu/szkoły podczas ostatnich zawodów PPom w roku lub kolejno wcześniejszych zawodach licząc od ostatnich zawodów PPom w roku.

IX. Nagrody:

 

1.

Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej IPPom w kategoriach wiekowych żak młodszy, żak, młodzik młodszy oraz młodzik otrzymają trofeum w przypadku sklasyfikowania minimum 4 zawodników (w przypadku mniejszej ilości zawodników puchar otrzymuje tylko zwycięzca klasyfikacji generalnej).

 

2.

Zwycięzcy klasyfikacji generalnej IPPom w kategoriach wiekowych junior młodszy, junior oraz senior otrzymają trofeum w przypadku sklasyfikowania minimum 4 zawodników.

 

3.

Zawodnicy z miejsc od 1 do 6 w klasyfikacji generalnej IPPom w kategoriach żacy młodsi, żacy, młodzicy młodsi i młodzicy otrzymają dyplomy.

 

4.

Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej IPPom w kategoriach juniorzy młodsi, juniorzy oraz seniorzy otrzymają dyplomy.

 

5.

Zwycięzcy klasyfikacji generalnej DPPom w kategorii klubów oraz szkół/uczelni otrzymają trofeum.

 

6.

Kluby oraz szkoły/uczelnie z miejsc od 1 do 6 w klasyfikacji generalnej DPPom otrzymają dyplomy.

X. Zasady finansowania:

 

1.

Koszty organizacyjne zawodów PPom pokrywa POZB wraz z współpracującymi jednostkami organizacyjnymi.

 

2.

Koszty nagród wymienionych w punkcie IX. niniejszego regulaminu pokrywa POZB wraz z współpracującymi jednostkami organizacyjnymi.

 

3.

Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają kluby lub zawodnicy indywidualnie.

XI. Sprawy organizacyjne:

 

1.

Sędziego Głównego PPom powołuje Zarząd POZB.

 

2.

Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPom należy do Sędziego Głównego PPom.

 

3.

Odwołania od decyzji Sędziego Głównego PPom rozpatruje Zarząd POZB.

 

4.

Biuletyny i komunikaty organizacyjne poszczególnych zawodów PPom zamieszczone są na stronie POZB www.biathlon.pomorskie.pl oraz rozsyłane są zainteresowanym klubom z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia.

 

5.

Wyniki końcowe każdej rundy PPom zostają opracowane i ogłoszone nie później niż 3 dni po ich zakończeniu.

 

6.

Wyniki końcowe w klasyfikacji generalnej PPom ogłasza Sędzia Główny PPom do 15 listopada danego roku kalendarzowego.

 

7.

Odwołania od wyników końcowych PPom można składać w formie elektronicznej (email) zawody@biathlon.pomorskie.pl do 20 listopada danego roku kalendarzowego.

 

8.

Odwołania od wyników końcowych PPom rozstrzyga Zarząd POZB najpóźniej do 30 listopada danego roku kalendarzowego po czym wyniki stają się ostateczne.

 

9.

Regulamin PPom wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2017 roku.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego