Władze – struktura

 

Z A R Z Ą D
POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU BIATHLONU

 Andrzej Olech  Prezes

andrzej.olech@wp.pl
+48 609 805 629

Krzysztof Saba

Wiceprezes
ds. sportowych

Filip Bysewski

Wiceprezes
ds. organizacyjnych

Wojciech Szczybelski

Skarbnik

Natalia Maszota  Sekretarz

Teresa Bysewska

Członek Zarządu

Adam Gorski

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Mirosław Kowalski Przewodniczący
Marek Krotowicz
Jerzy Fiałek