Spiros XXV

Zapraszamy na XXV już edycję SPIROS’a, która odbędzie się w Gdyni w SP 16.

Przygotowaliśmy 2 trasy rowerowe oraz 5 pieszych, w tym jedna dla zawodników z psami.

Baza zawodów

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego w Gdyni Chabrowa 43 81-079 Gdynia

Program zawodów
Sobota – 19 listopada 2022 r.
od 07:00 przyjmowanie zawodników w biurze zawodów
07:30 Start na trasie TP – 30 km
08:00 Start na trasie TR – 42 km
09:00 Start na trasie TP – 15 km
10:00 Start na trasie TR – 21 km
10:30 Start na trasie TP – 10 km
11:00 Start na trasie TP – 6 km
12:00 Start na trasie TP – 6 km DOG
16:00 Zakończenie zawodów – wręczenie pucharów i dyplomów

 

Wpisowe

Opłata za każdą osobę w drużynie
Do 12 Listopada 2022

Trasy Rowerowe:
TR 21 km – 50 zł
TR 42 km – 50 zł

Trasy Piesze:

TP 6 km – 30zł
TP 6 km DOG – 30zł
TP 10 km – 50 zł
TP 15 km – 50 zł
TP 30 km – 50 zł
Dzieci* do lat 16 – 5zł niezależnie od trasy

W dniu zawodów

W dniu zawodów można dopisać się do listy NAJPÓŹNIEJ 30 minut przed startem danej kategorii.
Trasy Rowerowe:
TR 21 km – 70 zł
TR 42 km – 70 zł

Trasy Piesze:
TP 6 km – 40 zł
TP 6km DOG – 40 zł
TP 10 km – 70 zł
TP 15 km – 70 zł
TP 30 km – 70 zł

Dzieci* do lat 16 – 5zł niezależnie od trasy
*Osoby niepełnoletnie tylko z opiekunem. Więcej w pkt. VI.8  Regulaminu