Informacje dla uczestnika

I N F O R M A T O R

XX SPIROS

Gdyński Maraton na Orientację

1. Organizator
Pomorski Okręgowy Związek Biathlonu

2. Współorganizatorzy
Urząd Miasta Gdyni,
Gdyńskie Centrum Sportu,
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Sambora 48, 81-201 Gdynia
Rada Dzielnicy Leszczynki
Harcerski Ośrodek Centrum Przygody Rumia,

3. Patronat honorowy
Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

4. Patronat medialny
TRÓJMIASTO.PL – www.trojmiasto.pl

5. Sponsorzy
Bortex Sport- www.bortexsport.pl
Solarium KIKADA
DREROWERY

6. Zespół organizacyjny
Zarząd Pomorskiego Okręgowego Związku Biathlonu

7. Termin
16-17 listopada 2018 roku

8. Miejsce i baza zawodów
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Sambora 48, 81-201 Gdynia

9. Kategorie
Piesze:
TP10 – 10 km
TP15 – 15 km
TP20 – 20 km
TP30 – 30 km
TP6 – 6 km
Rowerowe:
TR21 – 21 km
TR42 – 42 km
Dopuszczalny jest start indywidualny i zespołowy:
1-3 osoby – w kategoriach – TP10, TP20, TP30, TR21, TR42,
1-5 osób – w kategorii – TP15
do 10 osób – na TP6,
Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osoby pełnoletniej. Wszystkie osoby podpisują w sekretariacie zawodów oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności organizatorów (w przypadku osób niepełnoletnich, podpisy składają opiekunowie pełnoletni podczas zawodów).

10. Mapy
Trasy rowerowe (scorelauf): skala 1:20000
Trasy piesze (scorelauf): skala 1:20000, skala 1:10000

11. Forma
Dzienna – Rowerowa 21 km i 42 km
Dzienna – Piesza 15 km i 6 km
Nocna – Piesza 10 km, 20 km i 30 km

12. Wpisowe
opłata za każdą osobę w drużynie

Do 14 listopada 2018
Trasy Rowerowe
TR 21 km – 45 zł
TR 42 km – 45 zł
Trasy Piesze
TP 10 km – 45 zł
TP 15 km – 45 zł
TP 20 km – 45 zł
TP 30 km – 45 zł
TP 6 km – 15 zł

Od 15 listopada 2018 i w dniu zawodów
Trasy Rowerowe
TR 21 km – 60 zł
TR 42 km – 60 zł
Trasy Piesze
TP 10 km – 60 zł
TP 15 km – 60 zł
TP 20 km – 60 zł
TP 30 km – 60 zł
TP 6 km – 20 zł
Osoby, które startowały w poprzednich edycjach SPIROSA mają prawo do zniżki 5 zł w dowolnej kategorii.
Zniżka nie dotyczy sytuacji, gdy osoba uprawniona zapisuje się w terminie od
15 listopada 2018 i w dniu zawodów.
Osobom, które zapisują się w ostatnim terminie nie gwarantuje się pełnych świadczeń.

Wpisowe należy uiścić na konto:
Santander Bank Polska SA
96 1090 1098 0000 0001 3739 3788
Pomorski Okręgowy Związek Biathlonu
ul. Rumska 3B/22, 81-074 Gdynia
z podaniem imienia, nazwiska, kategorii wszystkich uczestników,
Po zgłoszeniu imiennym oraz zaksięgowaniu wpłaty nazwisko pojawi się na liście zgłoszonych zawodników.

13. Zgłoszenia
Zgłosić się można poprzez formularz znajdujący się pod linkiem:
https://goo.gl/forms/s3rmoNSjCMp7CHiD2
Należy go wypełnić podając wszelkie dane zgłaszanych zawodników.
Kontakt do organizatorów: +48 793 703 382 i 609 805 629

14. Program zawodów
Piątek – 16 listopada 2018 r.
od 19:00 przyjmowanie zawodników w biurze zawodów
19:45 Otwarcie Zawodów
20:00 Start na trasę TP-10km
21:00 Start na trasę TP-30km
22:00 Start na trasę TP-20km

Sobota – 17 listopada 2018 r.
od 07:00 przyjmowanie zawodników w biurze zawodów
08:00 Start na trasę TR-42km
09:00 Start na trasę TP-15km
10:00 Start na trasę TR-21km
11:00 Start na trasę TP-6km
16:00 Zakończenie zawodów – wręczenie medali, pucharów i dyplomów (losowanie nagród spośród wszystkich uczestników)

15. Komunikat startowy
Szczegółowy komunikat startowy ukaże się 4 listopada 2018 r.
Informacje dotyczące imprezy będą umieszczane na stronie zawodów: www.biathlon.pomorskie.pl

16. Dojazd
Organizator nie zapewnia dojazdu. Parking w okolicy Szkoły.

17. Biuro zawodów
czynne w dniu zawodów
16 listopada 2018 r.
od godz. 19:00 – 23:00 dla tras nocnych – pieszych,
17 listopada 2018 r.
od godz. 07:00 – 12:00 dla tras dziennych – pieszych i rowerowych,

18. Świadczenia
– mapa dla każdego uczestnika,
– dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe,
– nocleg w warunkach turystycznych,
– opieka medyczna,
– prowiant na mecie,
oraz inne nieujawnione.

19. Postanowienia końcowe
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!!!
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Serdecznie zapraszamy !!!

BIURO ZAWODÓW: tel. +48 793 703 382

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: tel. +48 793 703 382 / 609 805 629

ORGANIZATOR

Pomorski Okręgowy Związek Biathlonu