Zapisy

Zgłosić się można poprzez formularz znajdujący się pod linkiem:
Formularz zgłoszeniowy
Należy go wypełnić podając wszelkie dane zgłaszanych zawodników.